Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „DOJO” Sobótka informuje, że pozyskało dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł w ramach realizacji programu „KLUB 2017” realizowanego rzez MSiT.

Informacja dotycząca pozyskanego dofinansowani w ramach realizowanego programu Ministerstwa Sportu i Turystyki – KLUB II – 2017
Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „DOJO” Sobótka informuje, że pozyskało dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł w ramach realizacji programu „KLUB 2017” realizowanego rzez MSiT.

Dofinansowanie jest przyznawane na realizację zadań związanych z upowszechnianiem aktywności fizycznej  dotyczącej rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego i społecznego oraz dla zapobiegania zaburzeniom rozwoju i zdrowia, zwłaszcza otyłości i zaburzeniom układu ruch u dzieci i młodzieży. Odpowiedni poziom aktywności fizycznej w pierwszych dekadach życia zwiększa szansę na kontynuowanie jej w okresie dorosłości. Sprzyja to wydłużeniu okresu życia w zdrowiu, opóźnieniu procesów starzenia oraz zmniejszeniu ryzyka przedwczesnego rozwoju chorób przewlekłych i niepełnosprawności.

Głównymi celami programu są:

1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej

aktywności fizycznej,

3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury

organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji

sportowej dzieci i młodzieży,

4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Pozyskane dofinansowanie zostało wykorzystane na realizację zadań związanych z całorocznym kształceniem dzieci i młodzieży oraz zakupem sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia treningów oraz wspomagającego urozmaicenie i wprowadzenie nowych ćwiczeń ogólnorozwojowych.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress