Uwaga bardzo ważne!!! Powiadomienie o badaniach sportowych i NW

Szanowni Państwo !
Zarząd Klubu UKS DOJO Sobótka uprzejmie przypomina, że Nasz Klub jest organizacją społeczną działającą jedynie dzięki zaangażowaniu wolontariuszy. W swojej działalności dysponujemy ograniczonymi środkami finansowymi, pochodzącymi od darczyńców. W związku z tym, Klub nie chcąc zwiększać kosztów działalności, nie jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).
Mając na uwadze powyższe okoliczności zwracamy się z apelem, aby każdy z rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających na zajęcia judo, zadbał we własnym zakresie o ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków, poprzez zawarcie polisy od takiego ryzyka np. ubezpieczając dziecko w szkole lub prywatnie.
Ponadto przypominamy po raz kolejny, że wszyscy uczestnicy zajęć judo obowiązkowo powinni mieć ważne badania sportowo- lekarskie zezwalające na uczestnictwo dziecka w tej formie aktywności fizycznej. Badania tego rodzaju są niezwykle istotne, ponieważ pozwalają precyzyjnie ocenić stan zdrowia dziecka, w szczególności pod kątem jego możliwości fizycznych do uprawiania judo, a niejednokrotnie są jedyną okazją do wykrycia przeciwwskazań zdrowotnych w tym zakresie np. wad serca. Przypominamy, że za stan zdrowia dziecka odpowiadają ich opiekunowie prawni, którzy na podstawie aktualnych badań sportowo-lekarskich powinni na bieżąco informować trenera o stanie zdrowia dziecka i braku przeciwwskazań do uprawiania judo przez ich dziecko.
Zarząd UKS DOJO Sobótka, w tym Prezes Klubu p. Bartłomiej Bogdański oraz trener p. Bartłomiej Zamęcki  nie ponoszą odpowiedzialności za wady ukryte stanu zdrowia dziecka.
Bez aktualnych badań sportowych dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach judo oraz  obozach sportowych organizowanych w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich.
Wszelkie informacji odnośnie badań pod nr tel. 798-903-812 Pani
Ewa Zawada 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress